27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครจำนวนมาก สมัครทางอินเทอร์เน็ต

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครจำนวนมาก สมัครทางอินเทอร์เน็ต

 

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) ดำเนินธุรกิจหลักคือ สำรวจพัฒนา และผลิตปิโตรเลียมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้กับประเทศ รวมทั้งลดการพึ่งพาการนำเข้าปิโตรเลียมจากต่างประเทศ PPTEP มีธุรจิการบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด, บริษัท เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ จำกัด, การร่วมลงทุนในโครงการโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาตเหลวลอยน้ำ, โครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซฯ ปตท.สผ., โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม

สมาชิกที่สนใจสมัครงงาน บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม PPTEP จำกัด (มหาชน) สามารถตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สนใจ และตรงตามคุณสมบัติส่วนตัวได้จากการคลิกลิงก์เอกสารต้นฉบับ และสมัครงานออนไลน์ได้ในคราวเดียวกัน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. Officer, Social Development Project
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

2. Internal Communication Officer (Contract)
กรุงเทพ, ประเทศไทย

3. Communication Management Support - Advertising (1 Year contract)
กรุงเทพ, ประเทศไทย

4. Recruitment Officer (Permanent Staff)
กรุงเทพ, ประเทศไทย

5. Accountant, Tax Compliance
กรุงเทพ, ประเทศไทย
To minimize tax exposure by assure fully compliance with tax legislation, related regulations to avoid litigation, penalty and surcharge. สมัครงาน

6. Coordinator, Sales and Commercial
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

7. Engineer, Well Engineering (Completion & Intervention)
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

8. Engineer, Drilling
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

9. Engineer, Project (Project Modification and Construction)
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

10. Engineer, Project (Mechanical)
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

11. Recruiter
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

12. Officer, Logistics Operations Planning
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

13. Officer, Contract
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

14. Senior Geophysicist
กรุงเทพ, ประเทศไทย
All nationalities are welcome to apply. Positions are based in Bangkok, Thailand.สมัครงาน

15. Senior Geologist (Sediment and Stratigraphy, Exploration, Petrophysicist)
กรุงเทพ, ประเทศไทย
All nationalities are welcome to apply. Positions are based in Bangkok, Thailand.สมัครงาน

16. Officer, IT Infrastructure and Security Management
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

17. Officer, IT Infrastructure Management
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

18. Head of IT Customer Services and Operations
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

19. Head of Tele & Data Communication
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

20. Lawyer
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

21. Accountant
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

22. Officer, Contract
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Looking for applicants with strong legal background in dealing with contracts.สมัครงาน

23. Officer, Logistic Operations Planning
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

24. Officer, Procurement
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

25. Engineer, Corrosion and Inspection
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

26. Engineering - Maintenance and Inspection

27. Engineer, Mechanical (Maintenance)
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

28. Engineering - Maintenance and Inspection

29. IT Manager
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า
Official title of the position is "Designated Manager, IT"สมัครงาน

30. IT & Telecommunication Officer (Onshore/Offshore)
ย่างกุ้ง, สาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า

31. Officer, Compensation and Benefits
กรุงเทพ, ประเทศไทย

32. Geophysicist (Interpretation)
กรุงเทพ, ประเทศไทย
Conduct detailed geophysical data analysis, seismic interpretation, and mapping of reservoirs

วิธีการสมัคร : สมัครผ่านทางเว็บไซต์ https://www.pttep.com/th/Career/Experiencedprofessional.aspx 

05 พฤษภาคม 2563

ผู้ชม 22843 ครั้ง

Engine by shopup.com