22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ 7- 28 ส.ค.61

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน รับสมัครสอบบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตั้งแต่ 7- 28 ส.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

ประกาศกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติการ (ด้านช่างไม้-ก่อสร้าง) จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหนงนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาปฏิบัติการ (ด้านศิลปะ) จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาการปฏิบัติการ (ด้านช่างเชื่อมโลหะ) จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาการปฏิบัติการ (ด้านสามัญ) จำนวน 1 อัตรา
8. ตำแหน่งพนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
9. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
10. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://djop.thaijobjob.com หรือ หัวข้อ "ใบสมัครออนไลน์" สมัครได้ตลอด 24 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 7 - 28 สิงหาคม 2561 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

01 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 595 ครั้ง

Engine by shopup.com