27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความบริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก หลายอัตรา ตั้งแต่ 12-30 ส.ค.61

บริษัท ขนส่ง จำกัด รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก หลายอัตรา ตั้งแต่ 12-30 ส.ค.61

 

ประกาศบริษัท ขนส่ง จำกัด เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานภายในและบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุแต่งตั้งและขึ้นบัญชีรอบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. นายช่าง ระดับ 4
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ารถยนต์
- ด้านอิเล็กทรอนิกส์

2. ผู้ตรวจสอบ ระดับ 4
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 4
4. พนักงานคอมพิวเตอร์ ระดับ 3
5. พนักงานบัญชีและการเงิน ระดับ 2

6. ช่างเทคนิค ระดับ 2
- ด้านตรวจสภาพรถ
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้ารถนต์

7. ช่าง ระดับ 1
- ด้านเครื่องยนต์
- ด้านไฟฟ้าภายในอาคาร
- ด้านระบบสุขภัณฑ์
- ด้านสีรถยนต์
- ด้านเคาะตัวถังรถยนต์
- ด้านบุครุภัณฑ์


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 12 - 30 สิงหาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.transport.co.th เลือกหัวข้อรับสมัครงาน หรือที่ http://transport.thaijobjob.com กรอบข้อความในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

18 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 2352 ครั้ง

Engine by shopup.com