22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 31 ส.ค.61

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่ 31 ส.ค.61

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 11,680 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขาไฟฟ้า สาขาเครื่องกล หรือวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการอาหาร

2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 6,910 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับประถมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
- เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับกาารคัดเลือกสามารถขอและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานกองอาหาร สถานที่ด้านหลังอาคารบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกับทรวิชัย จังหวัดมหาวิทยาลัย ตั้งแต่บัดนี้ถึง 31 สิงหาคม 2561 ในวันเวลาราชการ (08.30 น. - 16.30 น.) โดยแนบเอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้ประกอบการสมัครให้ครบถ้วน

 


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 359 ครั้ง

Engine by shopup.com