27 พฤษภาคม 2563

ดูบทความธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 24 อัตรา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ รับสมัครบุคคลภายนอก จำนวน 24 อัตรา

 

ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. พนักงานสัญญาจ้าง ศูนย์ความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับด้านระบบสารสนเทศ
2. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)
3. ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองในระดับสากล ด้านงานที่เกี่ยวกับ IT ได้แก่ CCNA หรือ CISM หรือ Security+


กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม – 6 กันยายน พ.ศ. 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1951, 02-202-1246, 02-202-2290

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

 

2. ลูกจ้างขับรถธนาคาร ส่วนบริการสำนักงาน ฝ่ายบริหารสำนักงาน และกิจการสาขา จำนวน 23 อัตรา อัตราเงินเดือน 12,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ชาย อายุ 25-50 ปี
2. การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
3. มีประสบการณ์ และรู้เส้นทางในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลอย่างน้อย 2 ปี
4. มีใบอนุญาตขับรถ และได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. สามารถขับรถตู้ รถเก๋ง และรถกระบะได้ (ใช้เกียร์อัตโนมัติ และเกียร์ธรรมดาได้)
6. พ้นภาระทางทหาร
7. สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ และนอกเวลาราชการได้ทุกกรณี
8. มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้าม หรือเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน เช่น ความดันโลหิต โรคหัวใจผิดปกติ โรคเบาหวาน โรคเกี่ยวกับสายตา (มีใบรับรองแพทย์) เป็นต้น
9. บุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี
10. มีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์ สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้


กำหนดการรับสมัคร
ผู้สนใจที่มีคุณสมบัติตรงตามประกาศสามารถสมัครได้ทาง Website ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 – 16 กันยายน 2561 และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02-202-1673,02-202-1851

 

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

 

30 สิงหาคม 2561

ผู้ชม 511 ครั้ง

Engine by shopup.com