18 ธันวาคม 2561

ดูบทความกรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ต.ค.61

กรมทางหลวงชนบท รับสมัครตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

ประกาศกรมทางหลวงชนบท เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวงชนบท (ส่วนกลาง)


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขา วิชา และ
2. เป็นผู้มีผลคะแนนภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

- คะแนน TOEIC ไม่ต่ำกว่า 495 คะแนน
- คะแนน TOEFL (Paper-based) ไม่ต่ำกว่า 497 คะแนน
- คะแนน TOEFL (Computer-based) ไม่ต่ำกว่า 170 คะแนน
- คะแนน TOEFL (Internet-based) ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
- คะแนน CU-TEP ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน
- คะแนน TU-GET ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน
- คะแนน IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5

ทั้งนี้ ผลคะแนนภาษาอังกฤษ จะต้องไม่หมดอายุภายในวันปิดรับสมัคร


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยเปิดเว็บไซต์ http://job.drr.go.th หรือ http://www.drr.go.th หัวข้อ "รับสมัครสอบพนักงานราชการ (พร.)" สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 289 ครั้ง

Engine by shopup.com