22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่ 9-19 ต.ค.61

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่ 9-19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ) จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 11 อัตรา
- มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 8 อัตรา
- มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

4. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ในการจัดสวนหย่อม ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม่ดัด

5. ตำแหน่ง บุคลากรสนับสนุนสถานศึกษา (ภารโรง) จำนวน 6 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีความรู้ทางช่างไม้ ช่างปูนที่จะซ่อมแซมดูแลวัสดุครุภัณฑ์ได้


ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีทักษะ
1. ตำแหน่ง พนักงานวิทยุ (เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุ) จำนวน 2 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ โดยมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

2. ตำแหน่ง พนักงานขับเรือยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์) จำนวน 1 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ โดยมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี

3. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (เจ้าหน้าที่ประจำเรือตรวจการณ์) จำนวน 2 อัตรา
- มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
- มีหนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติ โดยมีทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปี
- ได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.phuketcity.org หรือขอรับใบสมัครได้ที่กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่สวมใส่กางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) รับสมัครตั้งแต่วันที 9 - 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-7621-0104


รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

02 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 231 ครั้ง

Engine by shopup.com