22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสพฐ.ออกหนังสือจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" จำนวน 29,707 อัตรา เท่ากับจำนวนโรงเรียน

สพฐ.ออกหนังสือจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" จำนวน 29,707 อัตรา เท่ากับจำนวนโรงเรียน

หมวดหมู่: งานครู

 

 

สพฐ.ออกหนังสือจัดสรรอัตราจ้างปฏิบัติงาน "ธุรการโรงเรียน" จำนวน 29,707 อัตรา เท่ากับจำนวนโรงเรียน

 

หนังสือแจ้ง : http://personnel.obec.go.th/personel-offi…/sprnews_read.php…

บัญชีจัดสรรครบทุกเขตพื้นที่ : http://personnel.obec.go.th/…/FILES_UPL…/file21538444488.pdf

แนวทางการบริหารอัตรากำลัง : http://personnel.obec.go.th/…/FILES_UPL…/file31538444488.pdf

แนวทางการจ้างผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน วุฒิปริญญาตรี 15,000 บาท และ ปวช. 9,000 บาท ระยะเวลาจ้าง 12 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 61 ถึงกันยายน 62http://personnel.obec.go.th/…/FILES_UPL…/file41538444488.pdf 

 

แหล่งข้อมูล : ศธ.360 องศา

02 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 528 ครั้ง

Engine by shopup.com