22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งแต่ 9-19 ต.ค.61

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน รับสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตั้งแต่ 9-19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ
สำนักปลัดเทศบาล

- ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา
กองคลัง
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

 

2. พนักงานจ้างทั่วไป
สำนักปลัดเทศบาล

- ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา
- ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
กองการศึกษา
- ตำแหน่งคนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

 

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ห้องงานการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดดังต่อไปนี้

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 359 ครั้ง

Engine by shopup.com