22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 8-19 ต.ค.61

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน รับสมัครเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 ตั้งแต่ 8-19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้
1.1 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จำนวน 1 อัตรา
1.2 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน จำนวน 1 อัตรา
1.3 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
1.4 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
1.5 ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
1.6 ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
1.7 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก จำนวน 5 อัตรา


2. พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีทักษะ จำนวน 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
2.1 พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง จำนวน 1 อัตรา
2.2 ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ) จำนวน 2 อัตรา


3. พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา ดังนี้
3.1 พนักงานขับรถนต์ จำนวน 1 อัตรา
3.2 คนงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
3.3 แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัคคพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ระหว่างวันที่ 8 - 19 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ โดยผู้สมัครด้วยตรวจสอบรับรองคุณสมบัติของตนเองว่าถูกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามตำแหน่งที่รับสมัคร หากตรวจสอบพบเมื่อใดให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น และเสียค่าธรรมเนียรในการสมัครสำหรับตำแหน่งที่สมัคร

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 504 ครั้ง

Engine by shopup.com