18 ธันวาคม 2561

ดูบทความองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่ 9-18 ต.ค.61

องค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งแต่ 9-18 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 7 ตำแหน่ง 11 อัตรา ดังนี้
1. คนสวน จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา
3. คนงาน จำนวน 1 อัตรา
4. ภาคโรง จำนวน 1 อัตรา
5. คนงานประจำรถขยะ จำนวน 2 อัตรา
6. คนครัว จำนวน 1 อัตรา
7. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
8. วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแพรกษา ชั้น 2 อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0-2703-7901-2 ต่อ 107 หรือทางเว็บไซต์ www.preaksa-sao.go.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 126 ครั้ง

Engine by shopup.com