22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร"

ราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร"

 


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล บุรินทร์วัฒนา
อธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประมุข อุณหเลขกะ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มทร.สุวรรณภูมิ เข้ารับรางวัล "วัฒนคุณาธร" จากนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานครฯ

05 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 216 ครั้ง

Engine by shopup.com