22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงเรียนพิชัย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ต.ค.61

โรงเรียนพิชัย รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

ประกาศโรงเรียนพิชัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ครูอัตราจ้าง สาขาวิชาเอกศิลปะ จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มบริหารงาน โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งแต่วันที่ 4 - 9 ตุลาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 114 ครั้ง

Engine by shopup.com