22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความวิทยาลัยเทคนิคพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ต.ค.61

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคพะเยา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง และเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
- แผนกช่างเชื่อมโลหะ จำนวน 1 อัตรา
- แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ หมวดวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 2 อัตรา

2. เจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
2. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ค.อ.บ. อุตสาหการ (งานเชื่อมโลหะ)
3. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ และแนบผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC)
4. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพครู ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 (ยกเว้นแผนกช่างอุตสาหกรรม)
5. มีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบรรณารักษ์ศาสตร์จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 17 ตุลาคม 2561 ในเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องบุคลากร (ตึกอำนวยการ) ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.phayaotc.ac.th

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 361 ครั้ง

Engine by shopup.com