22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งแต่ 12-24 ต.ค.61

เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ รับสมัครเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ตั้งแต่ 12-24 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (แทนตำแหน่งว่าง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง พนักงานเก็บเงิน จำนวน 1 อัตรา
- ได้รับประกาศนียบัตร ม.ศ. 3 หรือ ม.3 หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
- สำหรับผู้ที่ได้รับการสรรหาและเลือกสรร ต้องทำสัญญาจ้างและให้มีสัญญาค้ำประกันเป็นเงินจำนวน 10,000 บาท

2. ตำแหน่ง คนงานโยธา จำนวน 4 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่

3. ตำแหน่ง คนงานสนามกีฬา จำนวน 1 อัตรา
- มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่


วัน เวลา และสถานที่
ให้ผู้สมัครขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 12 - 24 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 419 ครั้ง

Engine by shopup.com