22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกศน.จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่ 10-17 ต.ค.61

กศน.จังหวัดอ่างทอง เปิดรับสมัครตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล ตั้งแต่ 10-17 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

ประกาศสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยศัยจังหวัดอ่างทอง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน อัตราเดือนละ 18,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. บุคคลทั่วไป มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ที ก.ค.ศ.รับรอง ดังนี้
1.1 ครุศาสตรบัณฑิต
1.2 การศึกษาศาสตรบัณฑิต
1.3 ศึกษาศาสตรบัณฑิต
2. บุคคลที่เป็นลูกจ้างของสำนักงาน กศน. / สำนักงาน กศน.จังหวัด และสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน. ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาที่ระบุตาม ข้อ 1) แต่ได้จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)
3. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ ขอรับและยื่นใบสมัครและหลักฐานต่างๆ ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 10 - 17 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง ตำบลบางพลับ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง โทร. 035-691060 (รับสมัครภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 221 ครั้ง

Engine by shopup.com