22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความนิติฯ มรส.จัดละครเวที”มนต์รักนักกฎหมาย” เน้นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

นิติฯ มรส.จัดละครเวที”มนต์รักนักกฎหมาย” เน้นกล้าคิด กล้าตัดสินใจ กล้าแสดงออก

หมวดหมู่: การศึกษา

 


เมื่อเร็วๆนี้ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมบูรณาการการเรียนรู้สู่การแสดงละครเวทีเรื่อง มนต์รักนักกฎหมาย แสดงโดยนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.นนทชัย โมรา คณบดีคณะนิติศาสตร์ มาเป็นประธานพิธีเปิดการแสดงละครเวที ณ ห้อง GA 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

 

 

ผศ.นนทชัย โมรา กล่าวชื่นชมนักศึกษาที่สามารถวางแผน เขียนบทละคร หาตัวนักแสดง กล้าคิด กล้าแสดงออก กิจกรรมดังกล่าว ถือเป็นกิจกรรมการเรียนรู้สู่การบูรณาการกับรายวิชาเรียนเสริมสร้างทักษะ ประสบการณ์ทำงานแบบมีส่วนร่วมให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักการร่วมวางแผนบริหารจัดการ ต่อยอดความคิดริเริ่มที่สร้างสรรค์ ที่สำคัญถือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ความรู้กฎหมายจากลื่อบทละครโดยนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับการทำงานในวิชาชีพนักงานกฎหมายได้ในอนาคตต่อไป

 

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 151 ครั้ง

Engine by shopup.com