22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมทร.ล้านนา ลำปาง มอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ภายใต้โครงการครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM

มทร.ล้านนา ลำปาง มอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา ภายใต้โครงการครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  อาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมคณะ เดินทางไปมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ให้กับโรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยมี ดร.เทพวรินทร์ เขื่อนปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนห้างฉัตรวิทยาเป็นผู้รับมอบ

 

 

สำหรับการมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะดังกล่าว เริ่มต้นจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ได้จัดโครงการกิจกรรมย่อยที่ ๑ โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนกระบวนการเรียนการสอนแบบ STEM ร่วมกับสถานศึกษาเครือข่าย มทร.ล้านนา ลำปาง “กิจกรรม Embedded System & Eduction Tools” ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยงระยะที่ ๒. และเพื่อให้การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ จึงได้มีการดำเนินกิจกรรมโครงการฯ ณ โรงเรียนห้างฉัตรวิทยา อำเภอห้างฉัตร อย่างต่อเนื่อง

 

 

โอกาสนี้ ก่อนกิจกรรมการมอบเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะดังกล่าว ยังได้รับเกียรติจากอาจารย์ชัยธวัช จารุทรรศน์ รองคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้รูปแบบและหลักการทำงานเครื่องเพาะเห็ดอัจฉริยะ ด้านต่าง ๆ อาทิ การควบคุมระบบ และตั้งค่าอุณหภูมิ ความชื้น แสง ความร้อน การระบายอากาศ การเพาะเห็ดจากถุงเชื้อ การติดตั้ง การป้องกัน วิธีการรักษา การแบ่งอัตราส่วนของโรงเรือนเพาะเห็ด พร้อมกับเทคนิคในการเพาะเชื้อเห็ดแต่ละชนิด อาทิ เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ฯลฯ ให้ได้ผลผลิตดี และมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ และคุ้มค่ากับการลงทุน โดยผู้ที่ได้รับความรู้จะสามารถนำไปต่อยอดสร้างอาชีพต่อไปได้อีกด้วย

08 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 124 ครั้ง

Engine by shopup.com