18 ธันวาคม 2561

ดูบทความโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

ประกาศโรงพยาบาลบุรีรัมย์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
3. ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 5 อัตรา
6. ตำแหน่งพนักงานเปล  จำนวน 10 อัตรา
7. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย  จำนวน 3 อัตราวัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคารเฉลิมพระเกียรติในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 176 ครั้ง

Engine by shopup.com