22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 3 อัตรา บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ลักษณะงาน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ดูแลเว็บไซต์ของสำนักฯ และงานเอกสารทั่วไป

คุณสมบัตของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. เพศชายและหญิง
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางคอมพิวเตอร์ทุกสาขาวิชา

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

2. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
ลักษณะงาน รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) ของกระทรวงวัฒนธรรม

คุณสมบัตของผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. เพศชายและหญิง
3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT

 

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

การรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถยื่นเอกสารแนะนำตัว พร้อมรูปถ่าย (RESUME ไม่ต้องส่งหลักฐาน) แล้วส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไปยัง itmculture@gmail.com (กรุณาใส่ที่หัวเรื่องอีเมล์ว่า "สมัครงาน สฝว.") ในวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์ให้เตรียมหลักฐาน เพื่อยื่นใบสมัคร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 12 ตุลาคม 2561 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-209-3557 ในวันและเวลาราชการ

 

สถานที่สัมภาษณ์ และสถานที่ปฏิบัติงาน
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เลขที่ 10 ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 428 ครั้ง

Engine by shopup.com