22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย รับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ จำนวน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

ประกาศโรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายคาบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง วันละ 625 บาท
2. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 5 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง วันละ 297 บาท
3. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
- อัตราค่าจ้าง วันละ 297 บาท


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลอุทุมพรพิสัย ระหว่างวันที่ 2 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com