22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความเทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค.61

เทศบาลตำบลนาป่า รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 18 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลนาป่า เรื่อง รับสมัครและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

สำนักงานปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 3 อัตรา

ระยะเวลาจ้าง นับแตั้งแต่วันทำสัญญาจ้างกับเทศบาล - 30 กันยายน 2563

พนักงานจ้างทั่วไป

สำนักปลัดเทศบาล
1. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 2 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานวิทยุ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา

กองคลัง
1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 2 อัตรา

กองช่าง
1. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. ตำแหน่งคนงานประจำรถขยะ จำนวน 4 อัตรา
2. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 7 อัตรา

ระยะเวลาการจ้าง นับแต่วันทำสัญญาจ้างกับเทศบาล - 30 กันยายน 2562


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์สมัครมาติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครได้ ตั้แต่วันที่ 9 - 18 ตุลาคม 2561 ในวันเวลาราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาป่า

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

09 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 347 ครั้ง

Engine by shopup.com