22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 18-26 ต.ค.61

โรงพยาบาลพระปกเกล้า รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตั้งแต่ 18-26 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับ
1. นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
2. นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. นักเวชศาสตร์การสื่อความหมาย จำนวน 1 อัตรา
4. นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
5. นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561 ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ประกาศโรงพยาบลปกเกล้า เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา จำนวน 2 อัตรา
งานผลิตยา กลุ่มงานเภสัชกรรม อัตราค่าจ้างรายวัน วันละ 330 บาท


คุณวุฒิ
- ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้, มีความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน และความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน


การรับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มอำนวยการ อาคารประชาธิปกศักดิเดชน์ ชั้น 6 โรงพยาบาลพระปกเกล้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ในวัน และเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 253 ครั้ง

Engine by shopup.com