22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ต.ค.61

คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ต.ค.61

 

 

 

ประกาศคณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0071/2561 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
ตำแหน่ง อาจารย์ (เลขที่ตำแหน่ง 90201, 9545, 91094) จำนวน 3 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ตำแหน่งอาจารย์ ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา ดังนี้

เลขที่ตำแหน่ง 90201 เงื่อนไขการบรรจุ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการบัญชี
เลขที่ตำแหน่ง 9545 และ 91094 เงื่อไขการบรรจุ วุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หรือสาขาวิชาการจัดการการโรงแรม หรือสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ หรือสาขาวิชาการจัดการ ธุรกิจการบริการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2. ผู้สมัครต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

TOEFL (Paper) คะแนนขั้นต่ำ 550
TOEFL (CBT) คะแนนขั้นต่ำ 213
TOEFL (IBT) คะแนนขั้นต่ำ 79
IELTS คะแนนขั้นต่ำ 6
BUU-GET คะแนนขั้นต่ำ 65

(ผลคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มีผลย้อนหลังได้ไม่เกิน 2 ปี นับจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้าย)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
1. สมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ สำนักงานคณบดี ห้อง 209 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์หมายเลข 038-102-397 หรือ 038-102-398 ต่อ 7622 งานบุคคล หรือ
2. สมัครทางไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม ถึงวันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยให้ถือวันที่คณะฯ ประทับตราลงรับเอกสาร เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่ และสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 038-102-397 หรือ 038-102-398 ต่อ 7622 งานบุคคล

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

10 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 492 ครั้ง

Engine by shopup.com