18 พฤศจิกายน 2561

ดูบทความม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์  รับสมัครตำแหน่่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครภายใน 2 พ.ย.61

ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์  รับสมัครตำแหน่่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครภายใน 2 พ.ย.61

 

 

ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา

              โครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการ วมว. – ม.ทักษิณ คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ดังนี้


1. ตำแหน่งอาจารย์สาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
-สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านคณิตศาสตร์หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านคณิตศาสตร์
-หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

 

2. ตำแหน่งอาจารย์สาขาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านฟิสิกส์ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางด้านฟิสิกส์
- หากมีประสบการณ์สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถรับผิดชอบดูแลนักเรียนที่มหาวิทยาลัย โรงเรียน และหอพัก รวมถึงการทำกิจกรรมนอกสถานที่ได้ โดยมีวันหยุดตามที่โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ กำหนด

อัตราเงินเดือน
คุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 22,500 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือน 26,250 บาท

กำหนดรับสมัคร : ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่คัดเลือก : 8 พฤศจิกายน 2561   

วิธีการสมัคร

  1. ยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1 ห้อง SC1203 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาทำการ (ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. และตั้งแต่ 13.00 - 17.00 น.)
  2. ส่งใบสมัครและหลักฐานทางไปรษณีย์ถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 93210 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 (กรณีส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ เอกสารทั้งหมดต้องถึงคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลา 17.00 น. เท่านั้น)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์ 1

ห้อง SC1203 โทร. 074-609-600 ต่อ 2500

Website : http://www2.tsu.ac.th/org/sci/ 


ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
1.ประกาศ 

2.ใบสมัคร 

3.ใบสมัคร 

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 206 ครั้ง

Engine by shopup.com