22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความสพป.หนองคาย เขต 1 รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 ต.ค.61

สพป.หนองคาย เขต 1 รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน จำนวน 89 อัตรา ตั้งแต่ 17-23 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 


 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรีน
จำนวน 89 อัตรา (ตามบัญชีจัดสรร)

อัตราค่าจ้าง
ค่าจ้างในอัตราเดือนละ 9,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ขึ้นไป


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ โรงเรียนที่มีความประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ ระหว่างวันที่ 17 - 23 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันเหยุดราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 342 ครั้ง

Engine by shopup.com