22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 19 ต.ค.- 9 พ.ย.61

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ รับสมัครตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ จำนวน 10 ตำแหน่ง ตั้งแต่ 19 ต.ค.- 9 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ (ด้านการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)
จำนวน 10 ตำแหน่ง คุณวุฒิปริญญาโท
อัตราเงินเดือน 17,500 - 19,250 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทหรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสต์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือบริหารรัฐกิจ สาขาวิชาภาษา วรรณคดี สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการจัดการ
- สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาโทของสำนักงานก.พ.


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต (Interent) โดยเปิดเว็บไซต์ http://www.dtn.go.th หัวข้อ "ประกาศรับสมัครข้าราชการ/พนักงานราชการ/ลูกจ้าง" หรือ https://dtn.thaijobjob.com หัวข้อ "รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ" ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 324 ครั้ง

Engine by shopup.com