22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความองค์การบริหารสวนตำบลอ่าวนาง รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 16-25 ต.ค.61

องค์การบริหารสวนตำบลอ่าวนาง รับสมัครสอบผู้ช่วยครูและพนักงานจ้างทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่ 16-25 ต.ค.61

หมวดหมู่: งานครู

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารสวนตำบลอ่าวนาง เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ
1. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยครู วิชาเอกนาฏศิลป์ จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาจีน จำนวน 2 อัตรา
6. ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
7. ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย จำนวน 1 อัตรา
8. ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมรักษาความสะอาด เกาะพีพี) จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ตั้งแต่วันที่ 16 - 25 ตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการโดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัอด องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ โทร. 0-7563-7146 ต่อ 21

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 199 ครั้ง

Engine by shopup.com