22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ม.มหาสารคาม พร้อมจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 


วันนี้ (9 ตุลาคม 2561) ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นประธานกล่าวต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมผู้แทนสถาบัน/ผู้จัดการทีม และจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 รอบคัดเลือก โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี คณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (กกมท.) กรรมการฝ่ายจัดการแข่งขัน กรรมการฝ่ายเทคนิคกีฬา สื่อมวลชนเข้าร่วม กิจกรรมภายในงาน ชมการแสดงจากนิสิตภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการกีฬา ชมวีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และแนะนำสนามแข่งขัน ก่อนที่จะรับฟังการชี้แจงข้อบังคับระเบียบการแข่งขัน และทำการจับสลากแบ่งสายการแข่งขัน 7 ชนิดกีฬา

 ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวว่า กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สำคัญอย่างหนึ่งของนักศึกษามหาวิทยาลัยทางด้านกีฬา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละสถาบัน กีฬาเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีวินัย น้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ และสร้างความสามัคคี โดยในปีนี้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบคัดเลือก) โซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งกำหนดจัดการแข่งขันขึ้นในวันที่ 16 - 22 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสถาบันที่เป็นเจ้าภาพร่วมด้านสนามแข่งขัน ได้แก่ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

 

 


ในการแข่งขันในครั้งนี้มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 23 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยภาครัฐ /ในกำกับของรัฐจำนวน 7 สถาบัน มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 1 สถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ จำนวน 11 สถาบัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล จำนวน 1 สถาบัน และวิทยาลัย จำนวน 3 สถาบัน มีการแข่งขันทั้งหมด จำนวน 7 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย บาสเกตบอล ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด เปตอง และเซปักตะกร้อ โดยใช้สนามแข่งขัน ที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยมหาสารคาม และสนามสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตมหาสารคาม

 

 

ทั้งนี้ ภายหลังจากผ่านเสร็จสิ้นการแข่งขัน ในรอบคัดเลือกแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จะได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ระหว่างวันที่ 11 - 20 มกราคม 2562 ต่อไป

 

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 221 ครั้ง

Engine by shopup.com