22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความ“นักศึกษา ม.ศรีปทุม” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวด Viral Clip พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต

“นักศึกษา ม.ศรีปทุม” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวด Viral Clip พลังงานไฟฟ้า=พลังงานชีวิต

“นักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ทีม Power Bank” คว้ารางวัลชนะเลิศ! ประกวดสร้างสรรค์  Viral Clip ในหัวข้อ "พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต" รับเงินรางวัล 100,000 บาท จัดโดย ม.หอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ทีม Power Bank นักศึกษาสาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ชั้นปีที่3 คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันสร้างสรรค์ Viral Clip ในหัวข้อ "พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต" โดยเข้ารับมอบเงินรางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 100,000 บาท จากนางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 โดยกิจกรรมโครงการประกวดไวรัลคลิป หัวข้อ "พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต" ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า และรณรงค์ให้ประชาชน รู้จักใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างรู้คุณค่า และใช้ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 92 ครั้ง

Engine by shopup.com