22 พฤษภาคม 2562

ดูบทความมทร.สุวรรณภูมิ จุดประกายความคิดนศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการยุค ๔.๐

มทร.สุวรรณภูมิ จุดประกายความคิดนศ. สู่การเป็นผู้ประกอบการยุค ๔.๐

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

อาจารย์กอบชัย เมฆดี หัวหน้าหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ กล่าวต้อนรับ ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด Chief Marketing Office (CMO) Ayutthaya city Park ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายการอบรม หัวข้อ “Business Idea For Young Entrepreneur” ภายใต้หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ RUS-UBI ณ ห้องประชุม M๒ ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค จ.พระนครศรีอยุธยา

11 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 230 ครั้ง

Engine by shopup.com