26 มีนาคม 2562

ดูบทความก.พ.ร. รับสมัคร นปร.รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธ.ค.61

ก.พ.ร. รับสมัคร นปร.รุ่นที่ 13 เข้ารับราชการ 30 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 ธ.ค.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


ประกาศสำนักงาน ก.พ.ร. เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


รับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13
เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐต่อไป


วัน เวลาที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 - 28 ธันวาคม 2561

 

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัคร

17 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 637 ครั้ง

Engine by shopup.com