26 มีนาคม 2562

ดูบทความกรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 36 คน ตั้งแต่ 1-9 พ.ย.61

กรมการแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 36 คน ตั้งแต่ 1-9 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

ประกาศกรมการแพทย์ทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จำนวน 36 คน

 
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ บริเวณหน้าห้องประชุม พล.อ.อ.ประพันธ์ ธุปะเตมีย์ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกล้าฯ โรงพยบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โทร. 0-2534-7234 ในเวลาราชการ (เว้นวันเสาร์และอาทิตย์) ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2561 ระหว่างช่วงเวลา 09.00 น. ถึง 11.30 น. และ 13.30 น. ถึง 15.30 น. สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร โดยกรอกใบสมัครและติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย พร้อมกับแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครงานให้ครบถ้วน โดยสมัครได้ด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดไว้เท่านั้น

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

18 ตุลาคม 2561

ผู้ชม 459 ครั้ง

Engine by shopup.com