26 มีนาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครยะลา รับสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 5-13 พ.ย.61

เทศบาลนครยะลา รับสมัครเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 26 อัตรา ตั้งแต่ 5-13 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศเทศบาลนครยะลา เรื่อง รับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ
1. ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จำนวน 2 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์ จำนวน 2 อัตรา
4. ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง จำนวน 5 อัตรา
5. ตำแหน่งผู้ช่วยช่างอิเลกทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา
6. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
7. ตำแหน่งคนงาน จำนวน 11 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
เทศบาลนครยะลาจะดำเนินการรับสมัครระหว่าง วันที่ 5 - 13 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ งานการเจ้าหน้าที ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครยะลา

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 550 ครั้ง

Engine by shopup.com