26 มีนาคม 2562

ดูบทความบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย.61

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด รับสมัครพนักงาน จำนวน 34 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศ ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับปฏิบัติงานในบริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานปฏิบัติการ 1 สาขาอุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
2. พนักงานจัดระบบและพัฒนาระบบบริการ จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานตรวจสอบภายใน จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานกฎหมายและบริหารสัญญา จำนวน 1 อัตรา
5. พนักงานส่วนลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานส่วนพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
7. หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
8. หัวหน้าส่วนปฏิบัติการคลังสินค้า จำนวน 1 อัตรา
9. หัวหน้าส่วนจัดระบบงานขนส่งและซ่อมบำรุง จำนวน 1 อัตรา
10. หัวหน้าหน่วยงานสาขา อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
11. ผู้จัดการฝ่ายงบประมาณ บัญชีและการเงิน จำนวน 1 อัตรา


ตำแหน่งลูกจ้าง
1. ลูกจ้างขับรถยกสูง (Reach Truck) (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 2 อัตรา
2. ลูกจ้างขับรถโฟคลิฟ (ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 2 อัตรา
3. ลูกจ้างคลังสนค้า (Warehouse)(ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 14 อัตรา
4. ลูกจ้าง Call Center ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 2 อัตรา
5. ลูกจ้างธุรการคลังสินค้า (Warehouse Admin) ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 1 อัตรา
6. ลูกจ้างช่างเทคนิค ปฏิบัติงานที่คลังสินค้าถนนบางนา-ตราด ก.ม.19) จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจโปรดดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.thpd.co.th และกรอกใบสมัครพร้อมแนบเอกสารสมัครแล้วส่ง EMS มาที่บริษัท ไปรษณีย์ ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เลขที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทรศัพท์ 0-2831-3704 ต่อ 301 หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายอำนวยการ ในวันและเวลาทำการตามปกติ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 พฤศจกายน 2561

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

05 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 383 ครั้ง

Engine by shopup.com