26 มีนาคม 2562

ดูบทความกรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่ 19-27 พ.ย.61

กรมช่างโยธาทหารอากาศ รับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง 11 อัตรา ตั้งแต่ 19-27 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานราชการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ช่างเขียนแบบ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
2. ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
3. ช่างไฟฟ้า กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 3 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
4. ช่างไม้ กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท
5. ช่างปูน กลุ่มงานเทคนิค จำนวน 2 อัตรา ค่าจ้างเดือนละ 11,280 บาท ค่าครองชีพพิเศษ เดือนละ 2,000 บาท


คุณสมบัติเฉพาะ
1. ตำแหน่ง ช่างเขียนแบบ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) สาขาวิชาช่างออกแบบตกแต่งภายใน หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใด
เป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
2. ตำแหน่ง ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศและทำความเย็น สำเร็จการศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
3. ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในกรณี
ที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ
ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
4. ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
5. ตำแหน่ง ช่างปูน สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างก่อสร้าง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน ในกรณีที่เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
6. ตำแหน่ง ตามข้อ 1 ถึง 5 เป็นเพศชาย และพ้นภาระการเกณฑ์ทหารแล้ว


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 (เวลาราชการ 08.00 ถึง 16.00 เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมช่างโยธาทหารอากาศ โทรศัพท์ 0-2534-6333, 0-2534-6329

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ 

กรมช่างโยธาทหารอากาศ

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 242 ครั้ง

Engine by shopup.com