26 มีนาคม 2562

ดูบทความอบต. มาบไผ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 9-21 พ.ย.61

อบต. มาบไผ่ รับสมัครพนักงานจ้าง จำนวน 12 อัตรา ตั้งแต่ 9-21 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีรายละเอียดดังต่อไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 7 อัตรา
1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 2 อัตรา
2. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็ฐรายได้ จำนวน 1 อัตรา
4. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
5. ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
6. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 5 อัตรา
1. คนงาน จำนวน 3 อัตรา
2. ผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2561 ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ในราคาชุดละ 20 บาท ให้ผู้ประสงค์จะสมัครรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานได้ด้วยตนเอง ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ สมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 - 21 พฤศจิกายน 2561 ในระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ผู้สมัครมีสิทธิเลือกตำแหน่งที่สมัครสอบ ได้คนละ 1 ตำแหน่งเท่านั้น โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลมาบไผ่ หรือโทร. 0-3815-1544

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 167 ครั้ง

Engine by shopup.com