19 มีนาคม 2562

ดูบทความ“เพื่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา” ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

“เพื่อคุณภาพมาตรฐานการศึกษา” ม.ศรีปทุม ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

หมวดหมู่: การศึกษา

 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เฉลิมเกียรติ  ดุลสัมพันธ์ รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษาและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ในระหว่างวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 11  ชั้น 1 โซน C มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

 

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com