26 มีนาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม (กิจกรรม OTOP สัญจร)  

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วม (กิจกรรม OTOP สัญจร)  

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

รศ.ดร.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์ รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เข้าร่วม “กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (กิจกรรม OTOP สัญจร)” พื้นที่เป้าหมายจังหวัดกาญจนบุรี สุพรรณบุรี และราชบุรี โดยคลินิกเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ ร่วมจัดนิทรรศการการแปรรูปอาหารจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และหน่วยงานในจังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดราชบุรี ตลอดจนเครือข่ายพันธมิตร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจในพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งเป็นงานตามกรอบการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ณ โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 105 ครั้ง

Engine by shopup.com