26 มีนาคม 2562

ดูบทความมทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

มทร.ล้านนา ลำปางร่วมสนับสนุนงานบอลการกุศลสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง

 

 

3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 20.00 น. สมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง จัดงานบอลการกุศล จัดหาทุนเพื่อเป็นค่ารักษาพยาบาล และทุนการศึกษาบุตร ของสมาชิกสมาคมฯ ภายในงานได้รับเกียรติจากท่านทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง  โดยอาจารย์อำนาจ ผัดวัง อาจารย์สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นตัวแทนท่านรองอธิการบดี /ผอ.กองบริหารทรัพยากร มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมสมาคมดังกล่าว พร้อมกันนี้ คุณไชยยันต์ เปรมทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวนครลำปาง ยังได้มอบเกียรติบัตรเพื่อแทนคำขอบคุณมหาวิทยาลัยฯ โดยมีอาจารย์คงศักดิ์ ตุ้ยสืบ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบ 

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 54 ครั้ง

Engine by shopup.com