19 มีนาคม 2562

ดูบทความมทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล

มทร.ล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปางจัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวล

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

 

4 พฤศจิกายน 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมกับสโมสรโรตารีลำปาง จัดอบรมและรับมอบเครื่องบดย่อยชีวมวลแก่เกษตรกรในจังหวัดภาคเหนือ จำนวน 21 เครื่อง โดยได้รับเกียรติจากนายประจวบ  กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเป็นประธานในพิธีเปิด  ผวภ.รุ่งรานี แสงศิริ ผู้ว่าการโรตารีภาค 3360 และคณะ อาจารย์กร  จันทรวิโรจน์ นายกสโมสรโรตารีลำปาง ดร.สุพล ใจวงศ์ษา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมส่งมอบเครื่อง ณ  อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 สำหรับเครื่อง Rotary Shredder เป็นเครื่องจักรขนาดเล็กที่สโมสรโรตารีลำปางร่วมกับสโมสรโรตารี South Hilo มลรัฐฮาวาย ซึ่งเป็นสโมสรคู่มิตร ภายใต้การสนับสนุนจากมูลนิธิโรตารีสากล ในการจัดสร้างเพื่อแจกจ่ายไปยังกลุ่มเกษตรกรทั้งในจังหวัดลำปาง และจังหวัดในภาคเหนือโดยร่วมมือกับสโมสรโรตารีจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้ในการผลิตได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรนำไปใช้บดย่อยตอซังข้าว  ข้าวโพดและกิ่งไม้แห้งขนาดเล็ก ลดการเผาทิ้งและยังสามารถนำชีวมวลที่ได้ไปหมักทำปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มรายได้และลดการใช้ปุ๋ยเคมี

 

 

การจัดโครงการดังกล่าวมีการอบรม แนะนำการใช้เครื่อง ส่วนประกอบของเครื่อง การบำรุงรักษาและการแก้ไขปัญหา โดยคุณบุญคุ้ม บุญญะโสภัต และทีมวิศวกรจากบรษัท บีเคอี คอมบัสชั่น คอนโทรลส์ จำกัด  การแบ่งปันประสบการจริงจากผู้ใช้เครื่อง Rotary Shredder คุณนันทวัฒธ์ ไชยมงคล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวทิพย์ช้าง และการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำชีวมวลไปทำปุ๋ยอินทรีย์และทำกระดาษฟาง เพื่อเพิ่มรายได้โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ  อินทร์นารี และคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

06 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 49 ครั้ง

Engine by shopup.com