26 มีนาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

เทศบาลนครเชียงใหม่ รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง จำนวน 38 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

ประกาศเทศบาลนครเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้าง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (คุณวุฒิ)
1. ผู้ช่วย ครู จำนวน 1 อัตรา
2. ผู้ช่วย เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา


พนักงานจ้างตามภารกิจ (ทักษะ)
1. พนักงานขับรถนต์ (ทักษะ) จำนวน 2 อัตรา
2. พนักงานวิทยุ (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
3. พนักงานดับเพลิง (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา
4. พนักงานพ่นสารเคมี (ทักษะ) จำนวน 1 อัตรา


พนักงานจ้างทั่วไป
1. พนักงานเทศกิจ จำนวน 1 อัตรา
2. คนงานทั่วไป จำนวน 20 อัตรา
3. พนักงานนำชม จำนวน 2 อัตรา
4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 อัตรา
5. ภารโรง (งบอุดหนุน) จำนวน 1 อัตรา
6. คนงานทั่วไป (คนพิการ) จำนวน 2 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ระหว่างวันที่ 12 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 เฉพาะวันทำการตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครเชียงใหม่

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 329 ครั้ง

Engine by shopup.com