26 มีนาคม 2562

ดูบทความโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พ.ย.61

โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง จำนวน 16 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 9 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานสาธารณสุข

 

 

 

ประกาศโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายคาบ) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่งพนักงานห้องผ่าตัด จำนวน 1 อัตรา
4. ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 12 อัตรา
5. ตำแหน่งพนักงานบัตรรายงานโรค จำนวน 1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะรับสมัครเข้ารับการคัดเลือก ให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช ได้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ (ภาคเช้า เวลา 08.30 - 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 - 16.30 น.) โดยผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยและไม่เสียค่าสมัคร สอบถามรายละเอียด กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล โทร. 0-3678-5444 ต่อ 6712

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 135 ครั้ง

Engine by shopup.com