26 มีนาคม 2562

ดูบทความอุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกาครบครอบ 200 ปี” ที่ ม.มหาสารคาม

อุปทูต Peter Haymond บรรยาย “ความสัมพันธ์ ไทย –สหรัฐอเมริกาครบครอบ 200 ปี” ที่ ม.มหาสารคาม

หมวดหมู่: การศึกษา

 

 

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธีรยุทธ ชาติชนะยืนยง รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และกิจการต่างประเทศ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้การต้อนรับ อุปทูต Peter Haymond (นายปีเตอร์ เฮย์มอนด์) จากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ในโอกาสที่ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยการสนับสนุนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “ความสัมพันธ์ ไทย – สหรัฐอเมริกาครบรอบ 200 ปี” และ “เส้นทางนักการทูต” ณ ห้องประชุมแม่น้ำของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

 

จากนั้น อุปทูต Peter Haymond ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (AMERICAN CORNER) ที่ โดยมีนิสิตร่วมต้อนรับ พร้อมนำเสนอการให้บริการของศูนย์ AMERICAN CORNER ตลอดจนสนทนาแลกเปลี่ยน ตอบข้อซักถาม กับท่านอุปทูต และคณะ ในการเข้าชมศูนย์ฯ ที่บริเวณชั้น 1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส

 

  

 


โดยศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน (American Corner) พรั่งพร้อมไปด้วยฐานข้อมูลด้านสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิคส์ใหม่ๆ เพื่อเป็นทรัพยากรข้อมูลด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การบริหารจัดการ ธุรกิจอเมริกันศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การเมือง กฎหมาย และสังคมประชาธิปไตย รวมทั้งทรัพยากรข้อมูลด้านอื่นๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มุ่งส่งเสริมให้นิสิตระดับปริญญาตรีได้มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศโดยอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีความรู้ความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรม American Corner มากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นเวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาต่างประเทศให้แก่นิสิตระดับปริญญาตรีและนักเรียนให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศ

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 74 ครั้ง

Engine by shopup.com