26 มีนาคม 2562

ดูบทความราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

ราชมงคลสุวรรณภูมิ ทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เป็นประธานทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร นักศึกษา  และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดญาณเสน  ตำบลท่าวาสุกรี  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมียอดเงินร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี ทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๑,๑๒๐,๙๗๙ บาท

07 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 95 ครั้ง

Engine by shopup.com