26 มีนาคม 2562

ดูบทความเทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย.61

เทศบาลนครภูเก็ต รับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 56 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 


 

 

ประกาศเทศบาลนครภูเก็ต เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ปฏิบัติงานที่เป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนการทำงานของพนักงานเทศบาล) ตามรายละเอียดตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน    1 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน    11 อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป  (ลักษณะงานเป็นการใช้แรงกายซึ่งไม่ต้องใช้ความรู้ หรือทักษะเฉพาะด้านในการปฏิบัติงานตามลักษณะของงาน)
1. ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน    4 อัตรา
2. ตำแหน่ง พนักงานจดมาตรวัดน้ำ จำนวน    2 อัตรา
3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยช่างท่อ จำนวน    1 อัตรา
4. ตำแหน่ง พนักงานผลิตน้ำประปา จำนวน    1 อัตรา
5. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ จำนวน    3 อัตรา
6. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน    31 อัตรา

-  สำนักปลัดเทศบาล            จำนวน    1 อัตรา
-  สำนักการช่าง      จำนวน    9 อัตรา
-  กองสาธารณสุขฯ               จำนวน    21 อัตรา

7. ตำแหน่ง คนสวน จำนวน    1 อัตรา
8. ตำแหน่ง ภารโรง จำนวน    1 อัตรา


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครทางการคัดเลือก
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล ชั้น 3 และให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียด โทร. 0-7621-4306 ต่อ 309

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 212 ครั้ง

Engine by shopup.com