26 มีนาคม 2562

ดูบทความสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.61

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 

 

ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง พนักงานสรรพากร จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,000 บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400 บาท


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
- เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชาจากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง


วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 6 - 30 พฤศจิกายน 2561 ในวัน เวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 - 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.30 - 16.30 น. ณ ส่วนบริหารงานทั่วไป ชั้น 1 สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 3 เลขที่ 99 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 342 ครั้ง

Engine by shopup.com