26 มีนาคม 2562

ดูบทความสพป.ตราด รับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

สพป.ตราด รับสมัคร ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ  จำนวน 47 อัตรา ตั้งแต่ 12-20 พ.ย.61

หมวดหมู่: งานราชการ

 

 


ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด เรื่อง รับสมัครสรรหาบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม  จำนวน 47 อัตรา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราดสังกัด 
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท และสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2547


คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 6 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 โดยอนุโลม
2. เป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติงานในหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กพิการ


บัญชีรายละเอียดตำแหน่งและอัตราว่างพี่เลี้ยงเด็กพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนร่วม (ดูได้ในไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สมัครต้องขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครเพื่อรับการสรรหาด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 (ในวันและเวลาราชการ)

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 180 ครั้ง

Engine by shopup.com