26 มีนาคม 2562

ดูบทความมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ตั้งแต่ 8-28 พ.ย.61

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน ตั้งแต่ 8-28 พ.ย.61

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (งบประมาณเงินรายได้) สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง อาจารย์ ชาวต่างประเทศ สังกัด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สายวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
2. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ครูผู้สอน) สังกัด คณะครุศาสตร์ (สายสนับสนุนวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา
3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (สายสนับสนุนวิชาการ) จำนวน 1 อัตรา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง (คลิกเพื่ออ่าน)


วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล สำนักงานอธิการบดี อาคาร 32 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตั้งแต่วันที่ 8 - 28 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 206 ครั้ง

Engine by shopup.com