26 มีนาคม 2562

ดูบทความเสวนา การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

เสวนา การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ

 


รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ
อธิการบดีกิตติคุณพร้อมด้วย ดร.ดาริกา ลัทธพิพัฒน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ถ่ายภาพร่วมกับ คุณอภิสิทธิ์ เชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ ดร.เมธินี วงศ์วานิช รัมภกาภรณ์ ประธานหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ คณะศึกษาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ในงานเสวนา “การศึกษาเพื่อพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ (งานออกแบบ) ในโลกของการเปลี่ยนแปลง” ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์จัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

08 พฤศจิกายน 2561

ผู้ชม 62 ครั้ง

Engine by shopup.com